Advertisement

Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, công ty điện lực đã đưa ra danh sách ngày cúp điện, thời gian địa điểm cúp điện để người dân nắm rõ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn bán sinh hoạt. Dưới đây là lịch cúp điện từ ngày 04/05/2021 đến ngày 16/05/2021

Nguồn: Điện Lực Tiền Giang

Advertisement
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.