Advertisement

Theo quy định mới của Trung Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu dược liệu, trong đó có những loại rất quen thuộc như cau, gừng, tiêu, long nhãn, quế,… phải đăng ký xuất khẩu dược liệu.

Liên quan đến quy định mới này của Trung Quốc, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) đã ban hành công văn số 231/BVTV-HTQT về việc thực hiện các nội dung theo quy định mới của Trung Quốc liên quan đến đăng ký xuất khẩu dược liệu.

Theo đó, danh mục dược liệu xuất khẩu phải đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc gồm 30 loại dược liệu của Việt Nam, trong đó có một số loại thời gian qua Trung Quốc mua nhiều như: Cau, củ nghệ, gừng, hồ tiêu, ớt khô, nấm linh chi, long nhãn, quế, hoa cúc tươi hoặc khô…

Để được xuất khẩu dược liệu sang Trung Quốc, Cục Bảo vệ thực vật lưu ý, các doanh nghiệp cần phải rà soát lại Hệ thống giám sát đối với các loại dược liệu xuất khẩu và thực hiện việc đăng ký cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo quản dược liệu xuất khẩu sang Trung Quốc để đáp ứng yêu cầu của phía Trung Quốc đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu dược liệu của Việt Nam sang thị trường này.

Advertisement


Thời gian qua Trung Quốc thu mua rất nhiều cau tươi của Việt Nam, tuy nhiên, theo quy định mới các doanh nghiệp phải đăng ký xuất khẩu dược liệu sang Trung Quốc. Ảnh: Báo Quảng Nam.

Các thông tin sản phẩm dược liệu xuất khẩu sang Trung Quốc phải đảm bảo thông tin: Tên khoa học, tên tiếng Anh, tên giống xuất khẩu. Tổng quan về sản xuất và thương mại dược liệu tại địa phương. Bản đồ phân bố vùng sản xuất dược liệu xuất khẩu của tỉnh. Thông tin về cơ quan chuyên môn phụ trách về quản lý dược liệu tại địa phương (quản lý sinh vật gây hại và quy trình canh tác). Tình hình quản lý, phòng trừ sinh vật gây hại, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tại địa phương.

Hệ thống quản lý chính thức đối với dược liệu Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc cũng được đánh giá lại, với các thông tin phải đáp ứng như: Tổng quan về sản xuất và thương mại dược liệu của vùng trồng/cơ sở đóng gói. Quy trình sản xuất và chế biến dược liệu xuất khẩu sang Trung Quốc. Các quy định và hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm của doanh nghiệp. Tình hình quản lý, phòng trừ sinh vật gây hại, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Hệ thống truy xuất nguồn gốc và xử lý sản phẩm dược liệu không đạt yêu cầu.

Ngoài ra, để tăng cường việc giám sát, quản lý, kiểm dịch dược liệu xuất nhập khẩu và đảm bảo an toàn kiểm dịch dược liệu xuất khẩu sang Trung Quốc, căn cứ quy định về “biện pháp giám sát, quản lý và kiểm dịch dược liệu xuất nhập khẩu”, Trung Quốc sẽ tiến hành rà soát lại Hệ thống giám sát đối với các loại dược liệu Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc và thực hiện việc đăng ký cho các đơn vị sản xuất, chế biến và lưu trữ dược liệu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Advertisement

Cụ thể, về việc rà soát Hệ thống giám sát đối với các loại dược liệu Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, phía Trung Quốc sẽ tiến hành kiểm tra bằng văn bản.

Nội dung kiểm tra chủ yếu bao gồm hệ thống quy định pháp luật và tiêu chuẩn, hệ thống đăng ký và giám sát doanh nghiệp, hệ thống kiểm tra và kiểm dịch trong phòng thí nghiệm, hệ thống chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu của Việt Nam…

Về thủ tục đăng ký của doanh nghiệp, Trung Quốc sẽ thực hiện quản lý việc đăng ký của các doanh nghiệp sản xuất dược liệu ở nước ngoài xuất khẩu sang Trung Quốc, danh sách phải được cơ quan có thẩm quyền chính thức của Việt Nam đề xuất với Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và phía Trung Quốc sẽ xử lý việc đăng ký theo quy định. với các quy định có liên quan.

Thông tin doanh nghiệp đã đăng ký có trên trang web của Cục Kiểm dịch Động vật và Thực vật của Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (http://dzs.customs.gov.cn/).

Advertisement

Gửi Hệ thống quy định chính thức của Việt Nam và các tài liệu đề xuất để đăng ký doanh nghiệp tới Cục Kiểm dịch Động Thực vật của Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, thời hạn các doanh nghiệp nộp báo cáo và hồ sơ gửi đến Cục BVTV là trước ngày 15/4/2023, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: htqt.bvtv@mard.gov.vn.

Nguồn:https://danviet.vn/cau-ho-tieu-long-nhan-gung-que-cua-viet-nam-muon-xuat-khau-sang-trung-quoc-phai-dang-ky-20230219074341297.htm

Advertisement
Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.